لیست همه محصولات
تصویرعنوان محصولامتیازتولید کنندهقیمت (ریال)آخرین بروزرسانی
مانیتور علائم حیاتی siemens 67,000,000 3/4/1398
اسپیرومتری تشویقیVOLDYNE مدل5000 1,000,000 29/3/1398
افتالموسکوپ Cral Zeiss مدل jena 8,000,000 29/3/1398
پمپ سرنگ GRASEBY مدل omnifuse 38,000,000 28/3/1398
نوارقلب دانگ جیانگ مدل11D 15,000,000 28/3/1398
الکتروکوتر مارتین مدلME 400 85,000,000 28/3/1398
فتال مانیتورینگ TOITO مدل MT-516 70,000,000 28/3/1398
الکتروشوک نیهون کادن بای فازیک 270,000,000 28/3/1398
نوارقلب EDAN مدل SE-6 شش کاناله 70,000,000 28/3/1398
فتال مانیتورینگ مدیانا 88,000,000 28/3/1398
اسپیرومتری میر ایتالیا مدل spirolab II 125,000,000 28/3/1398
الکتروکوتر آوان طب مدل TD540 D 58,000,000 28/3/1398
الکتروشوک زول AED مدل پلاس 93,000,000 28/3/1398
پالس اکسیمتر BCI مدل3101 15,500,000 28/3/1398
نوارقلب کاردیولاین مدل ar600 adv 26,500,000 28/3/1398
نوارقلب نیهون کادن مدل Cardiofax Q سه کاناله 53,000,000 28/3/1398
نوارقلب نیهون کادن مدل Cardiofax C سه کاناله 0 28/3/1398
الکتروکوتر ERBE مدل T 175 E مونو وبای پلار 52,000,000 28/3/1398
پمپ سرم IVACمدل 591 14,000,000 29/3/1398
اتوکلاو 35 لیتری 0 28/3/1398
شوکAED 0 28/3/1398
ساکشن صاایران مدل c18 16,000,000 29/3/1398
الکتروکوتر مارتین 120 وات 0 28/3/1398
الکتروشوک زول مونو فازیک مدل M Series 0 28/3/1398
الکتروکوتر مارتین مدلME 80 0 28/3/1398
الکتروکوتر مونوپلار وبای پلارMB 80E 48,000,000 29/3/1398
اسپیرومتری SPIROCHECK مدل SPIRO II 92,000,000 28/3/1398
اسپیرومتری SPIROCHECK مدل SPIRO I 110,000,000 28/3/1398
اتوکلاو رومیزیTPD مدل11لیتری 22,000,000 28/3/1398
پمپ سرم ATOM مدل P-300 19,000,000 28/3/1398
پالس اکسیمتر نوامتریکس مدلOXYPLETH 25,000,000 28/3/1398
نوارقلب PETAS مدل KARDIOPET600شش کاناله 0 28/3/1398
اتوکلاو دنتین22لیتری کلاس N 39,000,000 28/3/1398
اکسیژن ساز 5 لیتری EMG 44,000,000 28/3/1398
اتوکلاو پرستیژ 18 لیتری کلاس N 0 28/3/1398
الکتروکوترBERCHTOLD مدلELEKTROTOM-530 108,000,000 28/3/1398
الکتروکوترBERCHTOLD مدلELEKTROTOM-390 97,000,000 28/3/1398
ترازو قپانی قدو وزن بزرگسال سکا 25,000,000 28/3/1398
نوارقلب داوین سا 3 کاناله 0 28/3/1398
نوارقلب شیلر 6 کاناله مدلAT-10 0 28/3/1398
12345678910...