لیست شبکه بهداشت و درمان استان فارس

سه شنبه 21 مهر 1394 11487 بازدید کننده گروه پتروشیمی ها

ردیف

نام شبکه بهداشت

تلفن

وب‌سایت

آدرس

3

شبکه بهداشت درمان آباده

2019 4433 071

http://abadeh.sums.ac.ir/

آباده، میدان آزادی

28

شبکه بهداشت درمان آباده طشک

4380 5389 071 4452 5389 071 3907 5389 071

http://bakhtegansh.sums.ac.ir/

آباده طشک

4

شبکه بهداشت درمان ارسنجان

9 2348 4352 071

ـ

ارسنجان، فلکه ورودی

5

شبکه بهداشت درمان استهبان

5 9862 5322 071

http://estahban.sums.ac.ir/

استهبان، وکیل آباد، ابتدای شهرک غدیر

6

شبکه بهداشت درمان اقلید

2121 4452 071

http://eghlid.sums.ac.ir/

اقلید، خیابان امام

7

شبکه بهداشت درمان بوانات

2 2181 4440 071

http://bavan.sums.ac.ir/

بوانات، شهرک ولی عصر سوریان

2

شبکه بهداشت درمان پاسارگاد

3500 3258 4356 071

http://pasargad.sums.ac.ir/

شهرستان پاسارگاد، بخش مرکزی (سعادتشهر)، بلوار امام

 

8

شبکه بهداشت درمان جهرم

9005 5444 071

ـ

جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

26

شبکه بهداشت درمان خرامه

4-7562 3272 071

http://kherameh.sums.ac.ir/

خرامه، میدان امام خمینی

9

شبکه بهداشت درمان خرم بید

4091 4446 071

ـ

خرم بید

23

شبکه بهداشت درمان خنج

9-7455 5262 071

http://khonj.sums.ac.ir/

خنج

10

شبکه بهداشت درمان داراب

3 0011 5354 071

http://darab.sums.ac.ir/

داراب، شبکه بهداشت و درمان

24

شبکه بهداشت درمان رستم

4870 2114 6264 071

http://rostam.sums.ac.ir/

مصیری، خیابان بیست متری، روبروی سالن حجاب

30

شبکه بهداشت درمان زرقان

0067 - 2713 3262 071

http://zarghan.sums.ac.ir/

زرقان، بلوار شهید بخشنده، جنب پمپ بنزین

11

شبکه بهداشت درمان زرین دشت

0681 5372 071

http://zarrindasht.sums.ac.ir/

زرین دشت، بلوار خلیج فارس، جنب بیمارستان

12

شبکه بهداشت درمان سپیدان

3873 3672 071 3873 3672 071 4044 3672 071 2022 3672 071 -1812 3672 071

http://sepidan.sums.ac.ir/

سپیدان، بلوار ورودی شهر، روبروی جهاد کشاورزی

1

شبکه بهداشت درمان سروستان

0623 3784 071

http://sarvestan.sums.ac.ir/

سروستان

25

شبکه بهداشت درمان فراشبند

6012 3875 071 5280 3875 071 2-2281 3875 071 5857 3875 071 5681 3875 071 8125 3875 071

http://farashband.sums.ac.ir/

فراشبند، خيابان سپاه

13

شبکه بهداشت درمان فسا

9600 2592 5335 071

ـ

فسا، خیابان جمهوری اسلامی، جنب پارک آزادگان

14

شبکه بهداشت درمان فیروزاباد

3 4091 3872 071

http://firoozabad.sums.ac.ir/

فیروزآباد، خیابان سردار مقدسی

 

15

شبکه بهداشت درمان قیر و کارزین

5557 5452 071

http://ghirkarzin.sums.ac.ir/

قیر و کارزین

16

شبکه بهداشت درمان کازرون

1720 4221 071 6010 4222 071 6561 4222 071

http://kazeroon.sums.ac.ir/

كازرون، خيابان طالقاني، جنب مركز آموزش عالي

29

شبکه بهداشت درمان کوار

6-2555 3782 071 2354 3782 071- 6364 3782 071

http://kavarsh.sums.ac.ir/

کوار

27

شبکه بهداشت درمان گراش

0403 5244 071 1034 5245 071 5223 5244 071

http://shgerash.sums.ac.ir/

گراش، ابتدای بلوار سعادت، جنب پایگاه امداد جاده‌ای

17

شبکه بهداشت درمان لار

4500 5225 071

http://larhealth.sums.ac.ir/

لار، شهر جدید

18

شبکه بهداشت درمان لامرد

1-2530 5272 071

http://lamerd.sums.ac.ir/

لامرد، میدان امام

19

شبکه بهداشت درمان مرودشت

0162 4334 071

http://marve.sums.ac.ir/

مرودشت، خیابان انقلاب، روبروی خیابان مدرس

20

شبکه بهداشت درمان ممسنی

5091 2728 4252 071

http://mamasani.sums.ac.ir/

ممسنی، بلوار هجرت، روبروی بانک مسکن

21

شبکه بهداشت درمان مهر

3026 5282 071

http://mohrsh.sums.ac.ir/

مهر

31

شبکه بهداشت درمان نیریز

3-0632 5383 071

http://neyriz.sums.ac.ir/

ني ريز، خيابان بهداشت

32

مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز

2-1011 3738 071

http://shce.sums.ac.ir/

شیراز، بلوار سیبویه، دروازه کازرون

33

مرکز بهداشت شماره 3 شیراز( شهدای گمنام)

ـ

http://shc3.sums.ac.ir/

ـ

34

مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز

9657 3233 071

http://shc.sums.ac.ir/

شیراز، پل حر، خيابان ساحلي، جنب فرمانداری شيراز