لیست داروخانه های شیراز

سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 34563 بازدید کننده گروه پتروشیمی ها

ردیف

نام داروخانه

تلفن

آدرس

۱

آزادی

ـ

شیراز، خیابان زرهی، درمانگاه محمد رسول الله

۲

غفاری

0507 3729 071

1637 3729 071

شیراز، بلوار سیبویه، سه راه شیشه گری، پلاک ۱/۱۹۲۷

۳

آسیا

7803 3233 071

شیراز قصردشت بین چهارراه سینماسعدی و سه راه برق

۴

آلمانی

5104 3233 071

شیراز خیابان توحید پلاک ۵۵و۵۴و۵۲ از اصلی ۱۵۵۵

۵

دکتر زارعی

3498 3222 071

شیراز خ سرباز

۶

مقیمی

8698 3738 071

شیراز بلوار سیبویه-میدان شاهزاده قاسم-پلاک ۷۹۷۲

۷

اسیری

۹۱۳۷۱۴۴۳۱۱

9224 3228 071

شیراز بلوار هجرت پلاک ۵۹/۵۸۹

۸

ارشدی

3805 3222 071

شیراز انتهای خ زند پلاک ۱/۵۱۵ و ۲/۵۱۵

۹

امیر

1651 3728 071

شیراز بلوار رحمت سر بنی هاشمی پلاک فرعی ۳۶ از اصلی ۲۰۸۶

۱۰

امید

ـ

شیراز شهرک گلستان بلوار علامه امینی جنب دبیرستان فاخته

۱۱

امین علی

6457 3229 071

شیراز میدان دانشجو پلاکهای ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ فرعی از ۵۳۶ اص

۱۲

اسکویی

5328 3620 071

شیراز شهرک گلستان فاز اول پلاک اصلی ۹۱۹۵/۱۲

۱۳

بابک

0492 3235 071

شیراز خ شوریده شیرازی پلاک ۵۸ و ۵۹ از ۷۰۹۸

۱۴

بوستان

0950 3730 071

شیراز خ بوستان از پلاک اصلی ۹۲۸

۱۵

باغبان

ـ

شیراز خ زند پلاک ۴۴ و ۴۵/۷۱۰۹

۱۶

ابن سینا

3999 3440 071

شیراز میانرود پلاک ثبتی ۱۲۵۸/۱۷۹۳

۱۷

ممتحن

5353 3824 071

شیراز ابتدای بلوار رحمت پلاک ۲۰۰۱/۲۶۵۳

۱۸

طباطبایی(استور)

2151 3728 071

شیراز ابتدای بلوار ابوذر غفاری (شیخ علی چوپان)

۱۹

پاسارگاد

1783 3222 071

شیراز چهار راه حافظیه پلاک ۷ و ۸ فرعی از ۶۰۴ اصلی

۲۰

پاسکال

4342 3230 071

شیراز خ اردیبهشت ساختمان ماه

۲۱

پنجم شهریور

9313 3726 071

شیراز فضل آباد پلاک ۱۴۹۴/۲۰۶۷

۲۲

پاکشیر

9405 3624 071

شیراز انتهای خ معالی آباد

۲۳

توحید

4445 3233 071

شیراز خ ۷ تیر پلاک ۴۳ فرعی از ۷۹۴

۲۴

توکل

3340 3222 071

09۱۷۱۲۳۱۲۵

شیراز دروازه اصفهان پلاک ۳۸ فرعی از اصلی ۶۸۲۳

۲۵

تخت طاووس

8141 3228 071

شیراز خ حر پلاک ۴۷ فرعی از ۵۷۸ اصلی

۲۶

سالاری

6999 3727 071

شیراز ابتدای بلوار مدرس پلاک ۱۱/۲۰۲۹

۲۷

جلالی

4301 3822 071

شیراز خ کشن خ انقلاب کنار منبع آب

۲۸

جعفری

9785 3726 071

شیراز شهرک سعدی خ ۲۰ متری حسینی کنار کارگاه قائم از پلاک اصلی ۹۲۶

۲۹

دکتر پیرویان

2477 3751 071

شیراز بلوار ابوذر غفاری شیخ علی چوپان بعد از پل هوایی روبروی اداره برق

۳۰

جولایی

5429 3720 071

شیراز خ فرصت شیرازی پلاک مشاع ۲۰۷۱

۳۱

تخت جمشید

9864 3233 071

شیراز خ فلسطین

۳۲

هلال احمر

2718 3235 071

شیراز خ زند شمالی کنار اداره هلال احمر

۳۳

حمیدی

1998 3222 071

شیراز خ زینبیه پلاک ۱/۱۸۸۴ اصلی

۳۴

حافظ

2923 3222 071

شیراز خ سعدی پلاک ۲۱۷۲ و

۳۵

خیام

4692 3233 071

شیراز چهارراه ۱۵ خرداد

۳۶

دارگن

9126 3224 071

شیراز میدان ولیعصر پلاک ۲۰۴۳

۳۷

رازی

6566 3233 071

شیراز خ انقلاب پلاک ۷۳ فرعی از اصلی ۱۲

۳۸

رضاییان

1123 3624 071

شیراز پل حسین آباد پلاک ۱ فرعی از اصلی ۱۵

۳۹

روزبهان

2712 3222  071

شیراز خ لطفعلی خان زند پلاکهای ۱ و۲ و ۳ فرعی از۸۸۳۵ اصلی

۴۰

زمانپور

6737 3720 071

شیراز خ شهید دوران پلاک ۳۶۷/۲۰۹۷

۴۱

سپندی

2669 3820 071

شیراز بلوار امیر کبیر

۴۲

سهند

5370 3824 071

شیراز بلوار عدالت پلاک فرعی ۱۲۶۷ از اصلی

۴۳

دکتر ثابت

7990 3235 071

شیراز خ زند روبروی انشکده مهندسی جنب ساختمان یاس

۴۴

سوئیس

5503 3222 071

شیراز دروازه اصفهان

۴۵

رمزی

1078 3720 071

شیراز خ شهید دوران درمانگاه نشاط پلاک ۷۷/۲۰۷۹

۴۶

شفا

7257 3820 071

شیراز ارتش سوم پلاک ۱۳۸ و ۴۱۲ فرعی از ۱۶۵۳ اصلی

۴۷

شهر

8859 3262 071

شیراز خ قصردشت رحمت آباد پلاک ۱۳۲ فرعی از ۱۳۷

48

شاهد

6063 3230 071

شیراز چهار راه مشیر پلاک ۳ فرعی از اصلی ۵۹۸

۴۹

دراگ استور

5272 3233 071

شیراز خ زند پلاک ۶۲ و ۶۳ فرعی از ۵۹۸

۵۰

ظهراب بیگ

6290 3824 071

شیراز پانصد دستگاه ارتش سوم پلاک ۳۴/۲۱۳۹

۵۱

عفیف آباد

2901 3626 071

شیراز خ عفیف آباد پلاکهای ۳۸۳ و ۳۸۴ فرعی از اصلی ۱۳۶

۵۲

عضدی

4701 3727 071

شیراز بلوار ابونصر پلاک ۵ فرعی از ۹۵۰ اصلی

۵۳

غفاری

3294 3820 071

شیراز خ قاآنی نو پلاک فرعی ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ از اصلی ۱۷۷۱

۵۴

فارابی

6997 3222 071

شیراز میدان غدیر

۵۵

حیدرپناه

0033 3720 071

شیراز خ بریجستون روبروی مخابرات راه دور از پلاک اصلی ۲۰۷۱

۵۶

فخفوری

6156 3727 071

شیراز بلوار دلاوران بسیج

۵۷

اشرف

7311 3728 071

شیراز انتهای شیشه گری تل پروس پلاک ۳۴۵۰ از اصلی ۲۰۶۶

۵۸

قصردشت

5873 3626 071

شیراز فلکه قصردشت خ کامیاب پلاک شماره ۶۲۰-۶۲۳ پلام فرعی ۶۲۰

۵۹

منفرد

3125 3822 071

شیرازبلوار امیرکبیر شهرک والفجر پلاک ۱۲۱۴۹فرعی از ۱۶۵۲ واقع در بخش چهار

۶۰

کیوان

7125 3820 071

شیراز خ انقلاب پلاک ۷۵ و ۷۶ فرعی از اصلی ۱۷۵۵ نبش خیابان شمس

۶۱

کریستال

1/2000 3627 071

شیراز خ ملاصدرا روبروی اردیبهشت پلاک ۶/۷۰۷۱

۶۲

کورش

6731 3628 071

شیراز خ قصردشت آسیاب قوامی

۶۳

گلستان

8282 3228 071

شیراز خ گلستان نبش ۲۰ متری امام سجاد پلاک ۹۴/۸۱۷

۶۴

محمدی

6699 3720 071

شیراز بلوار مدرس پلاک ۵۱۶۳/۲۰۷۰

۶۵

مدیکال

2323 3235 071

شیراز خ انقلاب

۶۶

محمودی

0870 3820 071

شیراز خ قدمگاه پلاک ۲۷/۱۶۷۳

۶۷

کبیری

0870 3820 071

شیراز بلوار نصر اول ریاستی دوم

۶۸

مهروز( همایون )

6565 3824 071

شیراز شهرک شهید باهنر شاه قلی بیگی پلاک ۴۲/۳۱۶

۶۹

میراحمدی

1513 3726 071

شیراز ۳۵ متری کوی آزادگان پلاک ۲۸۷۴/۲۰۵۲

۷۰

چینه کش

ـ

شیراز خ باهنر جنوبی شهرک اخلاق

۷۱

گلستان

1800 3628 071

شیراز بلوار چمران نرسیده به پل زیرگذر پلاک ۲۰۸۳

۷۲

مسعودی

9720 3727 071

شیراز بلوار صاحبدیوانی کوی استاد مطهری پلاک ۲۰۸۳

۷۳

باباپور

6482 3729 071

شیراز خ آستانه پلاک ۶۰۵۱ ۴۲۷۲

۷۴

محمدآبادی

7464 3628 071

شیراز خ بعثت پلاک ۲۶۵ / ۱۳۹۸ -نبش خیابان سنقری

۷۵

نژند

6782 3626 071

شیراز خ ایمان پلاک ۳۰۶۹ فرعی از ۱۶۴

۷۶

نادری

8185 3821 071

شیراز خ درکی شماره ۱۴ و ۱۵ از پلاک ۷۰۹/۱۶۵۶

۷۷

صمدی

8257 3821 071

شیراز خ انقلاب چهارراه اصلاح نژاد پلاک ۵۳/۱۷۸۳

۷۸

ولیعصر

1261 3233 071

شیراز خ شوریده شیرازی (سی متری) پلاک ۲۸۲۸ و ۸۱/۱۴۰۸

۷۹

زکی پور

2514 3830 071

شیراز بلوار استقلال پلاک ۲۷ فرعی از اصلی ۱۶۶۹

۸۰

حسام

8906 3229 071

۰۹۱۱۷۱۷۰۵۷۲

شیراز خ ساحلی غربی جنب جهاد دانشگاهی

۸۱

دهقان

3400 3627 071

شیراز بلوار چمران مجتمع MRI

82

زارع

4259 3230 071

شیراز بلوار زند پلاک ۱۵۹/۷۱۰۷

۸۳

ایزدپناه

4840 3230 071

شیراز خ زند کوچه ۵۰ پلاک ۴۰/۷۰۶۱

۸۴

اجتهادی

3303 3235 071

3303 3229 071

شیراز میدان آزادی پلاک ۱۴۸/۵۶۶

۸۵

آریان

۰۹۱۷۷۱۲۰۷۵۵

5965 3625 071

شیراز گلدشت معالی آباد بوستان امام رضا پلاک ۲۶/۲۵۴۱

۸۶

نجیبی

3747 3823 071

شیراز بلوار امیرکبیر پلاک ۹۴۷/۱۶۵۲

۸۷

نیک اقبال

6977 3233 071

شیراز خ زند کنار بیمارستان شهید فقیهی پلاک ۵/۷۰۶۱۰

۸۸

سجادی

2423 3823 071

شیراز بلوار پاسداران پلاک ثبتی ۱۲۳۸ فرعی از ۱۶۵۲

۸۹

نورانی

ـ

شیراز تاچارا جنب بوستان علوی درمانگاه سپهر

۹۰

پویان

ـ

شیراز بلوار ابوذر غفاری پلاک ۲۰۸۲/۲۰۲۵

۹۱

فریار

6152 3720 071

شیراز خ جانبازان (پودنک) پلاک ۱۶۰/۲۰۶۹

۹۲

زبرجد

۰۹۱۱۷۱۲۸۸۱۲

شیراز خ شهید نواب صفوی پلاک ۴/۲۰۸۶

۹۳

گل آقایی

8488 3728 071

شیراز خ قاآنی جنوبی پلاک ۸۲ فرعی از ۱۷۶۸ اصلی

۹۴

شعبانی

0606 3725 071

شیراز شهرک پرواز خ شهید کلانتری پلاک ۳۷۵۳/۲۰۵۲

۹۵

بهشاد

8396 3230 071

شیراز خ سید جمال الدین اسدآبادی پلاک ۹/۷۱۲۰ -خ اردیبهشت

۹۶

سعیدواقفی

4555 3824 071

شیراز بلوار رحمت نبش ۱۰ متری اول قبله پلاک ۱۶۵۹/۱۶۵۳

۹۷

رستمی

6079 3235 071 ۰۹۱۱۷۱۱۳۱۳۵

شیراز خ زند مجتمع پزشکی شیراز

۹۸

نیک نهاد

9257 3228 071

شیراز بلوار هفت تنان

۹۹

کامران زاده

6923 3720 071

شیراز خ شهید دوران انتهای خ سهل آباد

۱۰۰

خسروی

4628 3624 071

شیراز بلوار صنایع روبروی پارک علوی پلاک ۲۰۷۹/۱۴

۱۰۱

جواهری

1384 3230 071

شیراز خ زند ساختمان نگین

۱۰۲

زنگویی

8147 3233 071

شیراز خ تحویلی پلاک ۱۲۴/۰۱۷۸۹

۱۰۳

پاک نیت

1156 3752 071

شیراز شهرک مهدیه خ شهید حیدری پلاک ۲۱۴۴

۱۰۴

مموزاده

3225 3823 071

شیراز خ احمدآباد پشم شیشه پلاک ۱۶۹۸۶ و. ۱۶۹۸۵ از اصلی ۱۶۵۲

۱۰۵

شمسازاد

5009 3235 071

شیراز خ انقلاب-ابتدای خیابان معدل

۱۰۷

پوریزدان پرست

ـ

شیراز خ باغشاه روبروی مسجد امام حسین

۱۰۸

دهقانی

2262 3820 071

شیراز اول بلوار عدالت پلالک ۵۲۰/۱۷۴۹

۱۰۹

جمالی فرد

1007 3729 071

شیراز بلوار رحمت

۱۱۰

کاشف

5224 3230 071

شیراز ۲۰ متری سینماسعدی نرسیده به چهارراه سینما سعدی پلاک ۹۴۰۹۴

۱۱۱

کشاورزی

3055 3729 071

شیراز بلوار رحمت کنار دانشکده فنی شهید باهنر درمانگاه امام رضا پلاک ۱/۱۸۶۶

۱۱۲

شریفی

3624 7545 071

شیراز اول بلوار صنایع جنب بانک صادرات

۱۱۳

سیافان

5600 3625 071۰۹۱۳۷۱۳۶۶۴۱

شیراز معالی آباد کنار بانک مسکن پلاک ۷۰۵ و ۱۳۳۴/۱۵۱

۱۱۴

روستا

0505 3235 071

شیراز خ ملاصدرا مقابل خ خلیلی پلاک ۲۱۵/۷۰۸۹

۱۱۵

نصرالهی

3882 3725 071

شیراز خ کوی زهرا روبروی کلانتری ۲۱

۱۱۶

اکبری

6776 3233 071

شیراز اکبرآباد خ امام خمینی پلاک ۱۱۰۲

۱۱۷

جمشیدزاده

6841 3235 071

شیراز بلوار پاسارگاد فلکه پاسارگاددرمانگاه اقبال

۱۱۸

جلوداری

2067 3728 071

شیراز دروازه کازرون

۱۱۹

رضایی

8021 3730 071

۰۹۱۱۷۱۱۴۶۵۲

شیراز خ صورتگر چهارراه دوم هدایت روبروی مطب دکتر دژبخش

۱۲۰

امینی فرد

2777 3730 071

شیراز بلوار سرداران درمانگاه فارابی

۱۲۱

امامی

0937 3230 071

شیراز خ زند ساختمان صدف جنب بانک رفاه کارگران پلاک ثبتی ۲۷۱/۷۰۹۳

۱۲۲

صفری

9356 3731 071

۰۹۱۳۷۱۴۳۸۶۰

شیراز بلوار نصر درمانگاه مهر

۱۲۳

نصیری

5605 3728 071

۹۱۱۷۱۴۰۸۹۲

</