لیست درمانگاه های خصوصی استان فارس

یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 2254 بازدید کننده گروه پتروشیمی ها

ردیف

نام درمانگاه

نوع وابستگی

شهرستان

تلفن

آدرس

1

آريا

تعاوني

شيراز

1569 1561 3634 071

بلوار معالي اباد، بين كوي دوستان و خلبانان، كوچه 26

2

آستانه

تعاوني

شيراز

3534 3738 071

ميدان آستانه، روبروي حرم آستانه

3

ارم

تعاوني

شيراز

1253 3834 071

خيابان فضل آباد، كوچه 2

4

اقبال

تعاوني

شيراز

4184 3824 071

باوار باهنر جنوب، بلوار پاسارگاد، ميدان پاسارگاد

5

امام حسن مجتبي( ع)

تعاوني

شيراز

3628 3822 071

شهرك والفجر، بلوار فجر جنوبي

6

امام رضا( ع)

خصوصي

شيراز

5 7000 3212 071

سه راه دارالرحمه، جنب دبيرستان انديشه

7

امام علي( ع)

تعاوني

شيراز

1213 3820 071

نرسيده به فلكه فرودگاه، روبروي خيابان قدمگاه

8

ايران زمين

خصوصي

شيراز

4- 4770 3621 071

شهرك گلستان، بعد از ميدان اول، جنب دبيرستان فاخته

9

بني هاشمي

تعاوني

شيراز

9808 3750 071

بلوار رحمت، خيابان بني هاشمي، كوچه 4

10

پرديس

خصوصي

شيراز

4401 3826 071

بلوار رحمت، تقاطع بلوار باهنر جنوبي

11

تخصصل داخلي صبا

خصوصي

شيراز

0732 3624 071

ابتداي بلوار صنايع

12

حضرت ابوالفضل( ع)

تعاوني

شيراز( خرامه)

2- 7940 3272 071 ،

2948 3272 071

خرامه، خيابان امام خميني، كوچه رزمندگان

13

خاتم الانبياء

تعاوني

شيراز

2211 3724 071

بلوار مدرس، ابتداي خيابان جانبازان

14

داريون

خصوصي

شيراز( داريون)

4455 3261 071

داريون، خيابان طالقاني

15

دي

خصوصي

شيراز

5332 3702 3753 071

یلوار رحمت

16

سپهر

تعاوني

شيراز

1937 3625 071

بلوار صنايع، جنب بوستان علوي

17

سروش

خصوصي

شيراز

9937 3821 071

خيابان آبيار، روبروي بانك ملت

18

شفا( كوار)

تعاوني

شيراز( كوار)

1-5900 3782 071

كوار، روبروي مركز بهداشت

19

علي ابن ابيطالب( ع)

تعاوني

شيراز

2030 3751 071

بلوار رحمت، خيابان قائم، پانصد دستگاه ارتش

20

فارابي

خصوصي

شيراز

2777 3730 071

بلوار نصر، چهارراه سرداران

21

فاطميه

تعاوني

شيراز

1020 3752 071

مهدي اباد، خيابان امين، انتهاي بني هاشمي جنوبي

22

كيميا

تعاوني

شيراز

32348792-4 071

چهار راه ريشمك، بلوار باهنر شمالي، كوچه 5

23

بوعلي سينا

تعاوني

شيراز( گويم)

3000 3671 071

گويم، روبروي پمپ بنزين، كوچه دانش

24

مهر

خصوصي

شيراز

4832 3730 071

ابتداي بلوار نصر، كلبه سعدي

25

رضوان

تعاوني

شيراز

0655 3629 071

ميدان مطهري، بلوار شهيد مطهري، نبش كوچه 9، پ 71

26

گلستان

تعاوني بسيجيان

شيراز

3690 3840 071

شهرك ميانرود، خیابان روزبهان

27

المهدي

تعاوني بسيجيان

شيراز

5857 3730 071

 20 متري شهرك سعدي

28

نشاط

خصوصي

شيراز

9753 3720 071

بلوار مدرس، خيابان شهيد دوران، خيابان بريجستون

29

بهتا درمان

تعاوني

شيراز

8- 2805 3641 071 ،

7210 3641 071

شهر صدرا، فاز يك

30

نشاط

خصوصي

زرقان

9445 3720 071

خ شهيد هادي، نبش كوچه 6

31

شفا

تعاوني بسيجيان

فيروز آباد

5017- 7400 3873 071

چهارراه مجاهدين

32

پارس

خصوصي

مهر، گله دار

2115 5285 071

گله دار، خ معلم

33

سجاد

خصوصي

لار

3370 5233 071

شهر جديد، 30 متري هلال احمر

34

دكتر عسگري

خصوصي

مرودشت

2345 4322 071

خيابان مسجد جامع

35

تخت جمشيد

خصوصي

مرودشت

8816 4333 071

خيابان انقلاب

36

امام علي( ع)

خصوصي

مرودشت

4271 4322 071

خيابان انقلاب، كوچه ميرزا خاني

37

آريا

خصوصي

مرودشت

5960 4333 071

خيابان انقلاب

38

آستانه

خصوصي

نور آباد

6500 4252 071

بلوار 7 تير

39

المهدی

 

شیراز

5857 3730 071

20 متری سعدی