لیست همه محصولات
تصویرعنوان محصولامتیازتولید کنندهقیمت (ریال)آخرین بروزرسانی
الکتروشوک SANEI مدلCARDIOPAC 0 30/7/1397
پمپ سرنگ ATOMمدل 1235N 0 30/7/1397
کرایو جراحی 25,000,000 25/7/1397
سونوکید پرتابل JUMPER مدلJPD-100B 8,000,000 25/7/1397
الکتروساکشن مداپ مدل آمبولانسیP7060 8,000,000 25/7/1397
الکتروکوتر ICC مدل 70وات. کره ای 18,000,000 24/7/1397
ترازوی اطفال قپانی سکا مدل 744 6,000,000 22/7/1397
مانیتورینگ علائم حیاتی CHOICEمدل6000DP 54,000,000 25/7/1397
پمپ سرنگSYRAMED مدل SP6000 LITE 18,000,000 25/7/1397
ترازوی قپانی قد و وزن بزرگسال 20,000,000 25/7/1397
الکتروشوک زول مدل1600 مونوفازیکAED 68,000,000 25/7/1397
الکتروشوک نیهون کادن مدل Cardiolife مونوفازیک 52,000,000 14/7/1397
فیزیوتراپی STIMULATOR 17,000,000 10/7/1397
نوارقلب 3 کاناله cardioline 35,000,000 25/7/1397
ساکشن 3A آمبولانسی 7,500,000 4/7/1397
سونوگرافی اولتراسونیکس کانادا 0 21/7/1397
نوارقلب3 کاناله CARDIOLINE 0 4/7/1397
فیزیو تراپیAPS Therapy 22,000,000 29/5/1397
الکترو کاردیوگراف(نوارقلب ) Craewellمدلecg-1106 شش کاناله 0 18/6/1397
الکتروکوتر دامپزشکی مدل80VA 21,000,000 11/6/1397
الکتروکوتردامپزشکی مدل 80VB 21,500,000 22/5/1397
پالس اکسیمتر رومیزی CREATIVEمدلHH-SPO2 60,000,000 22/5/1397
لارنگوسکوپ 3تیغه DARKS آلمان 0 4/7/1397
سونوکیدپرتابل دیجیتالAT6 9,400,000 15/5/1397
پالس اکسیمتر فرین نگار مدل2000 18,500,000 15/5/1397
پالس اکسیمتر آبادیس مدل707 20,000,000 15/5/1397
پالس اکسیمتر سازگان گستر NEMOXY 412 56,000,000 13/5/1397
لارنگوسکوپ 3 تیغه NET 8,500,000 18/5/1397
مانیتور علائم حیاتی DATASCOPE 50,000,000 4/7/1397
پالس اکسیمتر DOLPHIN آمریکا 16,000,000 11/5/1397
لارنگوسکوپ 3 تیغه ریشتر بزرگسال 12,000,000 10/5/1397
لارنگوسکوپ 4 تیغه ریشتر 9,000,000 22/5/1397
لارنگوسکوپ 3 تیغه ریشتر اطفال 8,000,000 22/5/1397
میزقدسنج اطفال 0 3/7/1397
پمپ سرنگ BECTON DICKINSON 17,000,000 9/5/1397
پمپ سرم arcomed مدل vp7000 16,000,000 9/5/1397
پمپ سرم B.BRAUNمدلINFUSOMAT FM 18,000,000 14/6/1397
پمپ سرم JMS مدل OT-601 20,000,000 14/6/1397
پمپ سرم arcomed مدلvp5005 15,000,000 7/5/1397
پمپ سرنگ B.BRAUN مدل Secura FT 20,000,000 22/7/1397
12345678910...