لیست آزمایشگاه های استان بوشهر

دوشنبه 20 مهر 1394 1223 بازدید کننده گروه مراکز پزشکی

ردیف

آزمایشگاه

شهرستان

تلفن

آدرس

1

آزمایشگاه ابوریحان

بوشهر

8700 3353 077

بوشهر، خیابان امام، طبقه فوقانی داروخانه دکتر واحدی

2

آزمایشگاه انتقال خون

بوشهر

5 6434 3333 077

بوشهر، خیابان امام، روبروی فروشگاه اتکا

3

آزمایشگاه حکیم

بوشهر

4935 3344 077

بوشهر، بهمنی، میدان حر، جنب بانک مسکن

4

آزمایشگاه دانش

بوشهر

1736 3355 077

بوشهر، خیابان امام، روبروی خیابان فاطمیه

5

آزمایشگاه دنا

بوشهر

3177 3356 077

بوشهر، خ امام، جنب بانک تجارت، مجتمع پزشکی دنا

6

آزمایشگاه رازی

بوشهر

0190 3355 077

بوشهر،  خ امام خمینی، کوچه جنب ساختمان طوس

7

آزمایشگاه سینا

بوشهر

5428 3353 077

بوشهر، خیابان امام، روبروی استانداری

8

آزمایشگاه مهر

بوشهر

1383 3353 077

بوشهر، خیابان امام، روبروی بسیج مرکزی

9

آزمایشگاه دکتر ابوطالب

خورموج

1722 3532 077

دشتی، خورموج، خ شهید مطهری، جنب مخابرات

10

آزمایشگاه پاستور

دشتستان

1383 3353 077

دشتستان برازجان، ابتدای خ طالقانی، روبروی زایشگاه بیمارستان 17 شهریور

11

آزمایشگاه دی

دشتستان

8885 3422 077

دشتستان، برازجان، خ شهید چمران، سه راه برق، ساختمان دی